Kameral förvaltning

Vår kamerala förvaltning ansvarar för dels hyresadministration såsom upprättande av hyresavtal, avisering och uppföljning av hyror samt  löpande bokföring, betalning av leverantörsfakturor, skatte- och momshantering. Våra kunder är kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar.

Övrig administration
Jag ombesörjer utskrift av hyresavtal, uppsägning av hyresavtal, visning av lägenhet, avflyttningsbesiktning mm.

Camilla Björklundh

Södra Järnvägsgatan 9, 352 34 Växjö
Tel: 0470-21300
Mobil: 0708-595558

camilla.bjorklundh@hyreshuset.net