Inkasso

Hyresinkasso i Växjö, Camilla Björklundh

Södra Järnvägsgatan 9, 352 34 Växjö
Tel: 0470-21300
Mobil: 0708-595558
Fax: 0470-213 76
camilla.bjorklundh@hyreshuset.net

Inkassoverksamhet
Jag hjälper till att driva in obetalda fordringar genom betalningspåminnelser och inkassokrav. Om inte dessa åtgärder leder till resultat ansöker vi om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Jag har specialiserat mig på hyresfordringar där jag även åtar mig avhysningsärenden, ansökan om verkställighet och långtidsbevakning av fordringar. Vid tvister överlämnas ärendet till juristen Kristina Ehrner-Vilhelmsson.

.

,