Juridik

Kristina Ehrner-Vilhelmsson, jur kand

Södra Järnvägsgatan 9 B, 352 34 Växjö
Tel: 0470-213 00
Mobil: 0709-51 37 22
Fax: 0470-231 76
kristina.ehrner@hyreshuset.net

Fastighets- och hyresjuridik
Jag företräder kunden vid avtalsskrivning, avtalstolkning, förhandlingar och som ombud i tvister både inför hyresnämnden, allmän domstol och andra myndigheter.