Inkasso

Södra Järnvägsgatan 9, 352 34 Växjö
Tel: 0470-21300
Mobil: 0708-595558
Fax: 0470-213 76
camilla.bjorklundh@hyreshuset.net

Inkassoverksamhet

Vi hjälper till att driva in obetalda fordringar genom betalningspåminnelser och inkassokrav. Om inte dessa åtgärder leder till resultat ansöker vi om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Vi är specialiserade mig på hyresfordringar där vi även åtar mig avhysningsärenden, ansökan om verkställighet och långtidsbevakning av fordringar.