Kameral förvaltning

Vår kamerala förvaltning ansvarar för dels hyresadministration såsom upprättande av hyresavtal, avisering och uppföljning av hyror samt löpande bokföring, betalning av leverantörsfakturor, skatte- och momshantering. Våra kunder är kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar.

Övrig administration

Vi ombesörjer utskrift av hyresavtal, uppsägning av hyresavtal, visning av lägenhet, avflyttningsbesiktning mm.

Södra Järnvägsgatan 9, 352 34 Växjö
Tel: 0470-21300
Mobil: 0708-595558

camilla.bjorklundh@hyreshuset.net