Välkommen till vår sida för felanmälningar

Felanmälan avser Jakobsro Fastigheter AB och Detres Fastigheter AB
med adress: Risingevägen 22 och 24, Fredsgatan 17 A, B och C, Storgatan 58 samt Klostergatan 2 i Växjö.

Jourverksamheten som avser Jakobsro, Risingevägen 22 och 24 samt Fredsgatan 17 har nytt journummer 0470-480 25.